kompletnie


kompletnie
kompletnie {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł., kompletnieej {{/stl_8}}{{stl_7}}'całościowo, całkowicie, zupełnie, w pełni, do końca': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kompletnie pijani. Kompletnie bezradni. Kompletnie głupi. Kompletnie urządzone mieszkanie. Kompletnie wykończony dom. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • kompletnie — kompletnieej «zupełnie, całkowicie, w pełni wyczerpująco (zwykle o czymś niekorzystnym, niewłaściwym)» Kompletnie sam. Kompletnie zgłupieć. Być kompletnie wyczerpanym. Kompletnie urządzone mieszkanie …   Słownik języka polskiego

  • ogłupiały — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ogłupiałyali {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który stracił zdolność trzeźwego rozumowania, myślenia lub rozsądnego reagowania i oceny sytuacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Był… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krótki — 1. Krótka piłka «o szybkiej decyzji, szybkim działaniu»: To, czego zażądał ode mnie reżyser, kompletnie mi nie odpowiadało. Może powinnam się z nim kłócić, ale nie wiem, czy bym coś wskórała. W takiej sytuacji masz krótką piłkę; albo to robisz,… …   Słownik frazeologiczny

  • moralność — 1. Moralność Kalego «potępianie u innych tego, co u siebie uważa się za dobre»: To jest coś w rodzaju takiej moralności Kalego, że w porządku jeden może mordować, drugi nie może, to jest dla mnie kompletnie niedopuszczalne. Roz tel 1999. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • pień — 1. Drzewo, zboże itp. na pniu «drzewo, zboże itp. rosnące, jeszcze nieścięte, niezebrane»: Opracowana (...) metoda umożliwia (...) kontrolę jakości i wartości drzewostanów na pniu. LP 10/1999. (...) zwykle paliły się domy, stodoły, stogi, zboża… …   Słownik frazeologiczny

  • pijany — 1. posp. Pijany jak bela, jak świnia, w trupa, wulg. w trzy, cztery dupy itp. «zupełnie, kompletnie pijany»: Pijany jesteś jak bela i zapomniałeś widać własnego nazwiska. B. Jasieński, Palę. Rozumiesz, co by było, gdyby gliny zatrzymały cię na… …   Słownik frazeologiczny

  • rak — 1. Cofać się, wycofać się rakiem (z czegoś) «odstępować, odstąpić od jakichś zamierzeń, planów, rezygnować, zrezygnować z nich; tchórzyć, stchórzyć»: Tymczasem rząd rakiem wycofał się z oferty korzystnych dla Rosji redukcji broni atomowych w… …   Słownik frazeologiczny

  • usłać — Życie usłane różami «życie bardzo łatwe, bez trosk i kłopotów»: Ojczym, którego życie też nie było usłane różami, kompletnie nie rozumiał się na wychowaniu dzieci. Ja – myśląc, że mnie po prostu nie lubi – bałem się cokolwiek powiedzieć, o… …   Słownik frazeologiczny

  • wylać — 1. Wylać gniew, złość, żółć na kogoś, na czyjąś głowę «wyładować na kimś gniew, złość, gorycz»: Mój kierownik miał kompletnie niepoukładane życie rodzinne, nie zrealizował się zawodowo, a na dodatek sam miał problemy z własnym szefem (...).… …   Słownik frazeologiczny

  • wylewać — 1. Wylać gniew, złość, żółć na kogoś, na czyjąś głowę «wyładować na kimś gniew, złość, gorycz»: Mój kierownik miał kompletnie niepoukładane życie rodzinne, nie zrealizował się zawodowo, a na dodatek sam miał problemy z własnym szefem (...).… …   Słownik frazeologiczny